Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN là thủ tục bắt buộc của Nhà nước đối với các doanh nghiệp trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế. Để các kế toán viên của doanh nghiệp có thêm thông tin và kiến thức về thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN. Sau đây trung tâm đào tạo kế toán Newtrain sẽ cùng các bạn tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Chứng từ khấu trừ thuế TNCN là gì?

Chứng từ khấu trừ thuế là các chứng từ thể hiện những hoạt động của tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ.

2. Doanh nghiệp lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN khi nào?

Căn cứ vào các quy định tại khoản 2 điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, quy định về việc thời điểm sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN của doanh nghiệp như sau:

a) Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều này phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ.

b) Cấp chứng từ khấu trừ trong một số trường hợp cụ thể như sau:

b.1) Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng: cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

b.2) Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên: tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ trong một kỳ tính thuế.

3. Hồ sơ mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Hồ sơ mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN hợp lệ bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN mẫu 07/CTKT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC.
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp (photo công chứng)
  • Giấy giới thiệu của Doanh nghiệp.
  • Bản photo Chứng minh thư nhân dân của người đứng tên trên giấy giới thiệu, kèm theo Chứng minh nhân dân bản gốc để đối chiếu.

4. Mẫu báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Các bạn có thể tham khảo Mẫu chứng từ khấu trừ thuế TNCN dưới đây:

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Lưu ý:

Để có thể sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN, đơn vị hoặc cá nhân trả thu nhập có thể mua hóa đơn của Cơ quan thuế hoặc tự in nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau đây:

  • Đơn vị, cá nhân phải có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật.
  • Đơn vị, cá nhân bắt buộc đã đăng ký thuế và có mã số thuế
  • Đơn vị, cá nhân phải có trang thiết bị máy tính và phần mềm bảo vệ
  • Không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế từ 02 lần trở lên Trong thời gian 01 năm trở về trước.

Nếu trong trường hợp cá nhân, tổ chức không đủ điều kiện hoặc không muốn tự in thì có thể làm thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN của Cơ quan thuế.

Trên đây là các yêu cầu về thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.

Trả lời

LIÊN HỆ THIẾT KẾ WEB THEO MẪU NÀY